ผู้บริหารและบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนงาน/งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
งานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
งานทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน
งานสังคมสงเคราะห์
งานสิ่งแวดล้อม


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า


นางโสภา พรหมกสิกร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววรินธร ธงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนิตยา พันธ์ขาว
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวดอกไม้ นันสันเทียะ
นักทรัพยากรบุคคล


นางมินตรา แนบฉิมพลี
นักจัดการงานทั่วไป


นายศิริชัย ตะคร้อสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการ


พ.ท.อ.ภัทณพงษ์ สุวรรณะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาววรรณวลี พรหมเมตตา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางเจนจิรา มารมย์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสาม กรรณิกากลาง
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถ)


นางสาวสายรุ้ง จันทมาลย์
ลูกจ้างรายวัน


นายสุมิตร กฤษกระ
ลูกจ้างรายวัน
นายก อบต.

นายณรงค์ พลล้ำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โทรศัพท์ : 084-3017149
ปลัด อบต.

นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โทรศัพท์ : 082-5324287
สายตรงผู้บริหาร
Facebook อบต.
การให้บริการ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คำสั่งบริหารงานบุคคล
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 สิงหาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.252.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,190,201

 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-009-864 
Email : Makhasao2018@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.